Turujärelevalve teostamine

Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar on valmis saanud uuringu, mis valmis Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu tellimusel ja rahastati Eesti Mesindusprogrammist 2020-2022.

Mee tootmise statistika kujunemine ja leibkondade mee ostud Eestis Statistikaameti andmetel

Analüüsil oli kaks eesmärki: anda detailne ülevaade Statistikaameti mee tootmise statistika kujunemisest ja leibkondade mee tarbimisest Eestis.

Leibkondade meetarbimise eelistuste uuringut saate lugeda siin.

Statistilistel andmetel põhinevat uuringut saate lugeda siin.