Turujärelevalve teostamine

Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar on valmis saanud uuringu, mis valmis Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu tellimusel ja rahastati Eesti Mesindusprogrammist 2020-2022.

Mee tootmise statistika kujunemine ja leibkondade mee ostud Eestis Statistikaameti andmetel

Analüüsil oli kaks eesmärki: anda detailne ülevaade Statistikaameti mee tootmise statistika kujunemisest
ja leibkondade mee tarbimisest Eestis.

Uuringut saate lugeda siin: https://drive.google.com/file/d/1nOFWl1IWhLuMkWeMPAeWsDExmx3GS6Fa/view?usp=sharing