Vabariiklikud teabepäevad

Vabariiklikud teabepäevad on Eesti mesindussektori kooskäimise ja kogemuste vahetamise traditsioonilised üritused, millel edastatakse mesinikele päevakajalist infot ja tutvustatakse tehnoloogilisi mesindusvõtteid.

2021 aasta oktoobris toimunud teabepäevade ettekanded

Turule lubatud taimekaitsevahendid ja nõuded nende kasutamisel(Riina Pärtel)

Muutused mesilaste alases seadusandluses(Arvi Raie)

Mesinike teabepäev_ 30.10.2021(Urmas Kruuse)

Mesilate seire tulemused Kärt Jaarma

Loenguslaidid_DNA kasutamine meevõltsingute tuvastamiseks

Liira_EFFECT_BDS_tugialade_katse211031-1

2021 aasta märtsis toimunud teabepäevade ettekanded

Mesilasperede hukkumise riskitegurid

Mesinduse infopäevPRIA 07.03

Põhja- ja Baltimaade konverents_2021

Taimekaitse ja mesindus Põllumajandus-ja Toiduameti vaatest

Tarukaalude andmeanalüüs

Mesindusprogramm (2020-2022)

Emadekasvatus_Pihl

Nosemoos

Kemikaalide toksilisus_Mesinike teabepäev 2021_Sihtmäe-1

Eesti kimalaste fauna ja ohustatus

Mesilatest kogutud proovide ülevaade

COLOSS_2021_Eestis

E-kanalites_meemüügi_arendamine

MM_nõuded_2021_vastustega

2020 aasta novembris teabepäeva ettekanded

Korjealade funktsionaalsus

Kärjepõhjad

Mee ostueelistused

Mesilaste korjealadega seotud ÜPP keskkonnatoetused praegu ja uuel perioodil-1

Mesilaste tervis

Mesiniku tervis

Mesinikud ja pollumehed on partnerid

Erakmesilased

2020 aasta augusti teabepäevade ettekanded

MP 2020-2022 I aasta

Ravimiametist ja ravimitest

Mesilasperede andmed PRIA registris

Mee turundamine_võimalused ja ohud

Eetika-1

Kultuurtaimed bioloogiliste stresside rünnaku all-1

Nõustamistegevusest-1

Tarukaalud_Põltsamaa

2019 aasta novembri ettkanded

Mesindusprogramm

Pakend ja selle omadused-3

Karud ja mesindus

APIMONDIA 2019

Mee märgistamisest

Mesilaspered ja viirused

Taimekaitse ja mesindus

Toidu tarneahela jälgitavus

Mesindusnõustaja tegevusest

Mesindusprogrammi 2017-2019 jälgedes – 17_11_2019 – Jänedal

Ravimite kasutamine ja säilitamine.