Teabelevi

Mesinike teavitamine hõlmab mesindusalast teavet ja nõustamist nii trükiste kui ka elektrooniliste kanalite, sh. õppefilmide ja mesindusalase veebilehe kaudu. Pearõhk on infolehe “Mesinik” ja väiketrükiste koostamisel, toimetamisel-kujundamisel ja väljaandmisel. Silmaringi laiendamiseks tellitakse teiste riikide erialakirjandust ja teabematerjale. Programmi infot kajastatakse veebilehel www.mesindusprogramm.eu.