Teabelevi

Mesinike teavitamine hõlmab mesindusalast teavet ja nõustamist nii trükiste kui ka elektrooniliste kanalite, sh. õppefilmide ja mesindusalase veebilehe kaudu. Programmi infot kajastatakse veebilehel www.mesindusprogramm.eu.

Et leida endale sobivat informatsiooni, valige paremast alajaotuses endale kategooria ja tutvuge materjalidega.