Piirkondlikud teabepäevad

Mesinike piirkondlike ühenduste teabepäevad abistavad mesinikke mesindusalases arendustegevuses, levitavad mesindusalaseid teadmisi ja kogemusi, tõstavad mesinduse jätkusuutlikkust, propageerivad mesindust kui loodussõbralikku maalähedast tootmisala. Mesindusprogramm toetab piirkondlikke teabepäevi etteantud tegevustes ja mahus (nt. ruumide ja seadmete rent, kuulutused, lektorite loengutasud ja transpordikulud).