Usaldusmesinike nõustamisteenus

Mesinikele pakuvad nõustamisteenust Mesindusprogrammi vahendusel piirkondlikud usaldusmesinikud, keda on hetkel 13 inimest. Nõu annavad usaldusmesinikud, kes omavad erialast kvalifikatsiooni (mesiniku kutse, konsulendi kutse, loomaarsti kvalifikatsioon).

Usaldusmesinike vahel on ära jaotatud Eesti erinevad piirkonnad, kuid nõu võib küsida ning helistada kõikidele.

Usaldusmesinike ülesanneteks on piirkonniti mesinike nõustamine telefoni teel ning vajaduse tekkimisel ka mesilatesse kohale sõitmine.
Kõikide usaldusmesinike kontaktid on leitavad veebilehel alajaotusest: kontakt.
Usaldusmesinike tegevust koordineerib mesilashaiguste meetmejuht Hagbard Räis.

Usaldusmesinike poolt laborisse saadetud proovide tabel on leitav Uuringute koond MP2020-2022

 

Usaldusmesinike poolt pakutud nõustamisteenuse koondaruanded:

II mesindusaasta I poolaasta leitav II MA I poolaasta

II mesindusaasta II poolaasta leitav II MA II poolaasta

III mesindusaasta august kuni november leitav III MA aug-nov