Mesinike nõustamine

Alanud mesindusaastal võtavad mesinike nõustamistegevuse enda peale piirkondlikud usaldusmesinikud, keda on hetkel 11 inimest. Mesinikele annavad nõu usaldusmesinikud, kes omavad erialast kvalifikatsiooni (mesiniku kutse, konsulendi kutse, loomaarsti kvalifikatsioon).

Usaldusmesinike vahel on ära jaotatud Eesti erinevad piirkonnad, kuid nõu võib küsida ning helistada kõikidele.

Usaldusmesinike ülesanneteks on piirkonniti mesinike nõustamine telefoni teel ning vajaduse tekkimisel ka mesilatesse kohale sõitmine.
Kõikide usaldusmesinike kontaktid on leitavad veebilehel alajaotusest: kontakt.
Usaldusmesinike tegevust koordineerib mesilashaiguste meetmejuht Hagbard Räis.