Mesinduskursused edasijõudnuile

Mesinduskursus edasijõudnutele, Meetootjate koolitus, aitab parandada kogenud mesinike-tootjate mesindusalaseid teadmisi ja väärtustada mesiniku kutset. Mesindusprogrammi 2020-2022 raames korraldatakse edasijõudnutele vähemalt 1 mesinduskursus aastas.
Kursuse maht vähemalt 40 tundi. Kursus toimub 2-päevaste tsüklitena 6 õppepäeval. Sihtgrupp: eelistatud kogemustega mesinikud-tootjad, sh. mesindusettevõtted.