Mesinduskursused algajaile

Mesidusprogrammi 2020-2022 eisimesel tegevusaastal  korraldatakse 3 mesinduskursust algajatele,

1 mesinduskursus väiketootjatele ja 1 mesinduskursus meetootjatele.

Väiketootjate koolituse viis läbi Tallinna Kopli Ametikool ajavahemikus 03.04.-26.04.2020. Kursus toimus e- õppena ja osalejaid oli 30.

Meetootjate koolituse viis läbi Tallinna Tehnikakõrgkool ajavahemikus 06.04.- 26.02.2020. Kursus toimus e- õppena ja osalejaid oli 15.

Algajate koolitusi toimub kolm ja neid viib läbi Tallinna Kopli Ametikool ajavahemikus 15.05.-27.07.2020. Kursus toimub kolmes rühmas jaotatuna e- õppeks ja praktiliseks osaks.

Algajatele toimus täiendavalt üks veevipõhine koolitus 20 loengtunni ulatuses Talinna Kopli Ametikooli poolt.