Tehniline abi mesinikele ja nende organisatsioonidele

Meetme peaeesmärk on tõsta mesindussektori jätkusuutlikkust ja arengutaset, laiendada mesinduse kandepinda ning toetada programmi tegevusi.