Kahjurite, mesilashaiguste, eriti varroatoosi tõrje

Mesindusprogrammi raames on mesilashaiguste , kahjurite ja vorroatoosi analüüsitud Tartu Veterinaar- ja Toidulaboris. Proovide võtmist toetab Mesindusprogramm ja mesinikule on see tasuta, kui proovide võtmine toimub usaldusmesinikega kokkuleppel. Piirkondade usaldusmeinike nimed leiate kontaktidest.

2019/2020 teostatud proovide kokkuvõtte leiate siit: